21.09.2017

Hicri Yılbaşı Mesajı

İl Müftümüz Mahmut GÜNDÜZ’ÜN Muharrem Ayı ve Hicri Yılbaşı Mesajı

21 Eylül 2017 Perşembe günü hicrî yılın ilk ayı olan Muharremin ilk günüdür. Muharrem ayı, biz Müslümanlar açısından büyük bir önem taşımaktadır. Zira bu ay tarihin seyrini değiştiren olayların gerçekleştiği bir zaman dilimidir.

Hz. Âdem’in tövbesinin kabulü, Hz. Nuh’un gemisinin tufandan selamete çıkması, Hz. İbrahim’in ateşten kurtulması ve Hz. Musa’nın Firavun ’un zulmünden kurtuluşu gibi olaylar bu ayda gerçekleşmiştir. İnsanlık için son derece önemli olayların Muharrem’in onuncu gününde meydana gelmiş olması inananların nazarında bu ayın değerini yüceltmiştir.

Muharrem ayını önemli kılan en önemli sebeplerden birisi de bu ayın onuncu günü olan Aşure günüdür. Ne yazık ki, Peygamber Efendimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da şehit edilmesi de bu gün vuku bulmuştur. Ancak bütün Müslümanları üzen bu müessif olay Müslümanlar arasında husumetin ve kırgınlığın sebebi yapılmamalıdır.

İslam dini; zulüm ve haksızlıkların kol gezdiği, hırsızlık, gasp ve cinayetlerin bolca işlendiği, kavga ve savaşların hiç eksik olmadığı bir çağda, insanları belli dönemlerde durup düşünmeye, savaşların meydana getirdiği tahribatın farkına vararak muhasebe yapmaya davet etmiş ve bunun için uygun bir ortam oluşturmayı hedeflemiştir.

Netice itibarı ile Muharrem ayı, ilahi bereket ve feyzin bollaştığı bir aydır. Böylesine güzel bir aya girmenin sevinci ve mutluluğu ile Hicri Yılbaşınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim.