24.05.2024

Kurban Hizmetleri Komisyon Kararları

 1. İlimiz merkezinde kurban satış yeri olarak sadece Akçamescit Köyü Topal Ali mevkiinde Akçamescit Köyü hayvan pazarı bulunmaktadır. Kurban satış yerlerinde alıcı ve satıcılar sahte para konusunda dikkatli olacaklardır.

 2. İlimiz merkezinde kurban kesim yeri olarak Bartın Belediyesine ait Gürgenpınarı mevkiinde bulunan Belediye Mezbahanesi tespit edilmiştir. Mezbahanede yapılacak kesimlerde kurban sahiplerinden; Büyükbaş hayvanlar için 950 (Dokuzyüz Elli)TL, Küçükbaş hayvanlar için ise 450 (Dörtyüz Elli) TL Bartın Belediyesince tahsil edilecektir.

 3. Kurban kesim işlemlerinin Belediye Mezbahanesinde görevli kasaplar tarafından, Beldelerde ise Belediyelerin uygun göreceği yerlerde kesimlere müsaade edilecektir.

 4. Özel Çiftlik ve Mandıralarında Kurban Kesim hizmeti vermek isteyen işletme sahiplerinin 31 Mayıs 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar İl Müftülüğüne dilekçe, veteriner belgesi ve kurbanı kesecek olan kişinin kasaplık belgesi ile başvurmaları halinde söz konusu özel kesim yerlerinin “Kurban Kesim ve Denetleme Komisyonu” tarafından denetlenerek ilgili mevzuat kapsamında kesim yeri izni verilecektir.

 5. Mezbahanede kesilen kurbanların etrafa mikrop saçmamaları, çevre kirliliğine neden olmamaları ve atıkları kedi ve köpeklerin yememeleri için belediyelerce toplanıp, derin çukurlar açılarak gömülecektir.

 6. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, kurbanlık hayvanların satışının yapılacağı yerlere getirilen hayvanlarda İl içerisinde büyükbaşlarda pasaport ile küçükbaşlarda nakil belgesi; İl dışından getirilen hayvanlarda ise veteriner hekimin Sağlık Raporlarının bulunması gerekmektedir.

 7. Kist hidatik, şarbon, bruselloz, kırım kongo kanamalı ateşi, tüberküloz gibi hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar olmak üzere toplum ve çevre sağlığı için etin usulüne uygun işlenmesi, pişirilmesi, tüketilmesi, sakatatın çöpe atılmaması, evcil ve yabani hayvanlara verilmemesi gerekmektedir.

 8. Kasaplar; su geçirmeyen önlük, maske, eldiven, su geçirmez çizme kullanmalıdır. Her hayvan kesiminden sonra, eldiven değiştirilmeli, kesim aletleri yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir.

 9. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince, ilgili uzman kişilerden de faydalanarak, kurban kesimi konusunda kasaplara ve kurban hizmetlerinde görev alacak tüm personele yönelik görev alanları ile ilgili kursların düzenlenecek kesim yerlerinde, “Kasaplık Belgesi' veya Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarından alınmış “Kurs Bitirme Belgesi” ve “Hijyen Eğitimi Belgesi" olanlar görevlendirilecektir.

 10. Kesilen hayvanların etlerinde insan sağlığına zararlı bir hastalık çıkması durumunda kesilen hayvanların tüketimine izin verilmeyerek İl/İlçe Tarım Orman Müdürlüğü, Belediye ekipleri tarafından veteriner hekim nezaretinde usulüne uygun şekilde imha edilecektir.

 11. Kurbanlık hayvan satın alacak vatandaşlarımızın kulak küpesi bulunmayan hayvanları satın almamaları ve aldıkları kurbanlık hayvanlarda, alınan tüm önlemlere rağmen, hastalık şüphesi uyandıracak belirti gördükleri takdirde kurban satış ve kesim yerinde bulunan resmi görevlilere müracaat etmeleri gerekmektedir.

 12. Kurban kesim yerlerinin günlük kesim kapasitesi bilgisinin 14.06.2024 tarihine kadar çeşitli iletişim kanalları kullanılarak kamuoyuna duyurulması, kesim yaptırmak isteyen kişilerin talepleri mümkün olduğunca bayramın üç (3) gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlanması, kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşasının önlenmesi için hayvan kesimi, yüzme, et paylaşımı ve benzeri işlemler esnasında sıra bekleyenleri sıkıntıya düşürmeyecek şekilde gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

 13. Kurban kesmekle yükümlü olan kimsenin bu ibadeti yerine getirmiş sayılması için kurbanlık hayvanda bazı niteliklerin bulunması şart koşulmuştur. Buna göre kurban; koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur. Bunların dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemezler. Kurban olabilmesi için kurbanlık hayvanın deve için 5; sığır ve manda için 2; koyun ve keçi için 1 yaşını doldurması gerekir. Bunun yanında koyun semizlik ve gösteriş olarak bir yaşındakilerle aynı olursa altı ayını tamamladıktan sonra da kurban edilebilir. Kesilecek hayvanın dini açıdan kurban olmaya engel bir kusurunun bulunmaması gerekir. Kurban edilecek hayvanın sağlıklı, organları tam ve besili olması gerekir. Kurbana engel olan kusurlar, hayvanın emsali arasında kıymetini azaltan hususlardır.

 14. Koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanlardan her biri yalnız bir kişi adına kurban edilir. Deve ve sığır gibi büyükbaş hayvanlar ise bir kişiden yedi kişiye kadar ortak olarak kurban edilebilir. Kurbanın dini hükümleri ile ilgili hususlardan Din İşleri Yüksek Kurulu’nun fetvaları esastır.

 15. Vekalet yoluyla kurban kesmek isteyen vatandaşlarımız için, Bartın Cumhuriyet Meydanı, Aşağı Yeni (Şadırvan) Camii, Arap Camii, Bartın Belediyesi Yalı Camii, Merkez Camii İnşaatı, Kozcağız Beldesi Merkez Camii, Hasankadı Beldesi Merkez Camii bahçesinde/çevresinde stant kurulmuştur. Kurulan stantlarda Bartın İl Müftülüğü tarafından personel görevlendirilerek “Kurban Vekalet Alındı Belgesi” ile kurban bağış işleminizi sorunsuz bir şekilde tamamlamanız için yardımcı olunmaktadır.

 16. Hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, hijyenik kurallara ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır.

 17. Ülkemizin et ve süt ihtiyacının karşılanmasında temel unsur olan gebe ve damızlık niteliği taşıyan dişi büyükbaş ve küçükbaş hayvanların ilimiz geneli kurban olarak kesimleri yasaklanmış ve İlimiz ve ilçelerinde bulunan tüm kurban satış yerlerine, gebe ve damızlık değeri taşıyan dişi büyükbaş ve küçükbaş hayvanların girişine izin verilmeyecektir.